Furnaria Furnaria

Meer en meer zullen accountants (RA en AA) geconfronteerd worden met klachten en claims;

de beroepsgroep ligt immers in de belangstelling, zowel bij de politiek als in de media


of leest u hieronder eerst verder?

Laptop

Meer en meer zullen accountants (RA en AA) geconfronteerd worden met klachten en claims;

  • de beroepsgroep ligt immers in de belangstelling, zowel bij de politiek als in de media,
  • de voorzitter van de Accountantskamers heeft bij meerdere gelegenheden gesteld dat er meer zaken aangebracht zouden moeten worden,
  • en de economische tegenspoed leidt er toe dat bedrijven hun teleurstellingen financieel gecompenseerd willen zien.

 

De drempel voor een procedure bij de Accountantskamer is laag en een klacht wordt al gauw in behandeling genomen.
Een procedure is voor de betrokkene en het kantoor zeer belastend en raakt verschillende aspecten van de bedrijfsvoering.

In dat speelveld staan we betrokkene, het kantoor en hun juridische adviseurs graag bij in de procedure, de voorbereiding daarvan maar ook om maatregelen te nemen ter voorkoming van incidenten.

We spreken u er graag persoonlijk over!